چرا چین باید به سیاست «به صفر رسانی پویا» پایبند بماند؟
2022/03/15 16:53:59

خیز جدید موارد ابتلای کووید-19 در شهرهای بزرگ چین بار دیگر اهمیت پایبندی سفت و سخت این کشور به سیاست «به صفر رسانی پویا» را اثبات کرد.

از زمان آ‌غاز پاندمی کرونا برخی رسانه‌های غربی با پیش کشیدن هزینه‌های اقتصادی و حقوق بشری سیاست به صفر رسانی پویای چین، مکررا محدودیت‌های ناشی از این راهبرد مهار کرونا را مورد انتقاد قرار دادند.

اهمیت پایبندی شدید به اقدامات پیشگیری و کنترل کرونا در چین مسلم و آشکار است. برای کشوری مثل چین که پرجمعیت‌ترین در جهان است، کاهش شتاب‌زده و زودهنگام سیاست به صفر رسانی پویای کووید-19 خطر از بین بردن دستاوردهای کنترل و پیشگیری را که در مراحل اولیه شیوع کرونا به دست آمده بود را بیشتر می‌کند و ممکن است به پیامدهای خطرناک و جدی در آینده نزدیک منجر شود.

بنا بر این فقط با پایبندی به چنین سیاست مهار موثری چین می‌تواند بسرعت شرایط اپیدمی را با تشخیص سریع تحت کنترل درآورده و از موارد ابتلای گسترده و مرگ و میرهای بالا جلوگیری کند.

در مقایسه با جمعیت زیاد مردم در چین، شمار مبتلایان، موارد ابتلای شدید و شمار فوتی‌ها بسیار پایین است و این وضعیت جدید اپیدمی که از خارج وارد شد به سرعت قابل مهار است. این همچنین نشان دهنده این است که اقدامات پیشگیری و کنترل موثر و کارآمد هستند.

چین به رویکردی دست یافته که به طور پویا از ابتلاهای بیشتر به کووید-19 جلوگیری می‌کند و در عین حال نشاط اقتصادی کشور را نیز حفظ می‌نماید.

از رشد 8.1 درصدی اقتصاد چین در سال 2021 و تنها کشور با رشد اقتصادی مثبت در سال 2021 پیداست که رویکرد کنترلی چین در زمینه کرونا چقدر کارآمد بوده است.

در پایان باید گفت سیاست به صفر رسانی پویای کووید نه تنها جان‌های ارزشمند را حفظ کرد و اجازه داد تا زندگی اقتصادی و اجتماعی در مدت زمان نسبتا کوتاهی در چین احیا شود بلکه تمام جهان نیز از آن بهره ببرد.

بنا بر این چین به سیاست به صفر رسانی پویای کرونا تا زمانی که نبرد علیه این ویروس به پیروزی برسد، پایبند خواهد ماند.


  • 2022/03/15 16:53:59
  • GMT+08:00
  • /