خطیب زاده: ایران تحمل وجود کانون دسیسه و توطئه در مزرهای خود را ندارد
2022/03/15 10:48:50

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 14 مارس در یک نشست خبری گفت: چندین بار به دولت عراق تذکر داده شده است که مرزهای عراق، نباید به مرزهای ناامنی برای ایران تبدیل شود. ایران تحمل وجود کانون دسیسه و توطئه در مزرهای خود را ندارد، عراق نباید محل اعزام گروه‌های تروریستی به ایران شود.

  • 2022/03/15 10:48:50
  • GMT+08:00
  • /