کیت های خودآزمایی برای تشخیص زودهنگام ویروس کرونا ساخته شدند
2022/03/14 15:45:34

 

چین پنج نوع  کیت آزمایشی آنتی ژن کووید-19 ساخت شرکت های محلی را تایید کرده است تا از آنها به عنوان راهی برای تقویت قابلیت های تشخیص زودهنگام در مقابله با نوع سریع‌النتقال اومیکرون ویروس کرونا استفاده شود.

در دو اطلاعیه جداگانه که در روزهای جمعه و شنبه صادر شد، اداره ملی محصولات پزشکی به پنج شرکت، بیجینگ ساوانت بیوتکنولوژی، بیجینگ جینووفو بیو انجینیرینگ، نانجینگ وازیم بیوتک، گوآنگ‌جوئو ووندفو بیوتک و شرکت بی‌جی‌آی پتوجنسیس فارمسوتیکال تکنولوژی در شنجن اجازه داد تا دوباره گواهی کیت تست آنتی ژن کووید-19 را به منظور صدور مجوز برای استفاده برای خودآزمایی ویروس مورد بررسی قرار دهند.

بر اساس اطلاعیه ای که در وب سایت کمیسیون ملی بهداشت چین منتشر شده است، آزمایش آنتی ژن کووید-19 یک روش تشخیصی مکمل برای آزمایش اسید نوکلئیک اصلی برای بهبود قابلیت تشخیص زودهنگام است.

در این اطلاعیه آمده است که کیت های تست آنتی ژن می تواند توسط افرادی که در عرض پنج روز دارای علائمی مانند تب یا مشکلات تنفسی بوده اند و یا در قرنطینه به سر میبرند و یا سایر افرادی که میخواهند برای کسب اطمینان از سالم بودن خود این آزمایش را انجام دهند، مورد استفاده قرار گیرد.


  • 2022/03/14 15:45:34
  • GMT+08:00
  • /