دومین محموله کمک‌های بشردوستانه چین به اوکراین وارد مجارستان شد
2022/03/13 15:45:12

دومین محموله  کمک‌های بشردوستانه انجمن صلیب سرخ چین به انجمن صلیب سرخ اوکراین شنبه 12 مارس (21  اسفند)، با پروازی اختصاصی وارد بوداپست، پایتخت مجارستان  شد.


بر اساس ترتیبات  لجستیکی، این محموله صبح روز یکشنبه 13 مارس (22 اسفند) به وقت محلی از بوداپست  ارسال می‌شود و از طریق گذرگاه «زاهونی» در مرز مجارستان از این کشور خارج و برای  تحویل به اوکراین ارسال می‌شود.

  • 2022/03/13 15:45:12
  • GMT+08:00
  • /