نخست وزیر چین: چین و آمریکا نباید درهای باز شده را بار دیگر به روی هم ببندند
2022/03/11 14:28:43

لی که چیانگ، نخست وزیر چین روز جمعه 11 مارس گفت که 50 سال پیش، چین و ایالات متحده یخ ها را شکسته و سفر عادی سازی روابط را میان خود آغاز کردند. درهایی را که دو طرف به روی یکدیگر باز کرده اند، نباید بسته شود، چه برسد به جدا شدن از یکدیگر.
لی که چیانگ گفت که پکن و واشنگتن در نظام اجتماعی، تاریخ و فرهنگ و مراحل توسعه تفاوت های زیادی دارند و وجود اختلافات اجتناب ناپذیر است، اما همکاری باید جریان اصلی باشد. حتی اگر رقابت بازاری بین چین و آمریکا در زمینه اقتصادی و تجاری وجود داشته باشد، باید رقابت سالم و منصفانه باشد. در سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور از مرز 750 میلیارد دلار گذشت که نسبت به سال قبل تر نزدیک به 30 درصد افزایش داشت. این نشان می دهد که همکاری چین و آمریکا پتانسیل بالایی دارد. اگر ایالات متحده محدودیت های صادراتی به چین را کاهش دهد، حجم تجارت دوجانبه حتی بیشتر خواهد شد و به نفع هر دو کشور و مردمشان خواهد بود. پکن مایل به همکاری با واشنگتن همراه با منافع بلندمدت است.

  • 2022/03/11 14:28:43
  • GMT+08:00
  • /