توسعه آلتای شین جیانگ با دانه های برف
2022/03/11 13:01:05

حالا تنها برق طلا نیست که ارزشمندی و گران بهایی خود را به رخ می کشد، این روزها برق و درخشش یخ و برف حتی ارزشمندتر از طلاست. این را آلتای برفی در شین جیانگ چین به اثبات رسانده است. پس از این که برگزاری المپیک و پاراالمپیک زمستانی در چین تایید شد، کشور خود را برای یک برگزاری باشکوه آماده کرد و این شور و شوق نه تنها میادین برگزاری مسابقات را آماده کرد، بلکه حتی سبب توسعه اقتصادی شد و مسوولین طرحی به اسم اقتصاد برف و یخ را مطرح کردند و در این راستا، درخشش دانه های برف آلتای شین جیانگ صد چندان شد و اکنون می رود که بر شادی های زندگی مردم سراسر چین بیفزاید... در این عکس ها توسعه منطقه آلتای شین جیانگ را ب  • 2022/03/11 13:01:05
  • GMT+08:00
  • /