روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا جلسه ای درباره برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین برگزار کند
2022/03/11 10:47:08

 صبح روز جمعه 11 مارس به وقت محلی، دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده روسیه در سازمان ملل متحده گفت که روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا امروز جلسه ای درباره پروژه بیولوژیکی نظامی که توسط ایالات متحده در اوکراین انجام شده است، برگزار کند.

  • 2022/03/11 10:47:08
  • GMT+08:00
  • /