سفیر چین در تهران: اسکی و خطوط راه‌آهن ایران جاذبه‌های مورد توجه چینی‌ها است
2022/03/10 15:58:48

 سفیر چین در تهران ظرفیت‌هایی از جمله بستر مساعد ورزش اسکی و خطوط راه‌آهن ایران را از جاذبه‌های مورد توجه چینی‌ها دانست و تمرکز بر علاقه‌مندی گردشگران این کشور را راهی به سوی جذب آنها و آشنایی با ایران عنوان کرد.

 چانگ هوا سفیر چین در تهران در دیدار با علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران ظرفیت‌هایی از جمله بستر مساعد ورزش اسکی و جذابیت‌های خطوط راه‌آهن ایران را از جمله جذابیت‌های مورد توجه چینی‌ها دانست و تمرکز بر علاقه‌مندی گردشگران این کشور را راهی به سوی جذب آنها و آشنایی با ایران به عنوان مقصدی جذاب عنوان کرد.

 علی‌اصغر شالبافیان با تاکید بر قرابت‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور با تشریح ظرفیت‌های گردشگری بسترهای مستعد همکاری برای توسعه گردشگری میان دو کشور اعلام آمادگی کردند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در این دیدار با اشاره به اینکه با هدف توسعه روابط گردشگری دو کشور برنامه اجرایی فعالیت در بازار چین توسط دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت تدوین شده است، سرفصل‌های سرمایه‌گذاری، آموزش و تبلیغات را از اصلی‌ترین رئوس آن مطرح کرد.

  • 2022/03/10 15:58:48
  • GMT+08:00
  • /