برنامه کشاورزی هوشمند باعث کارایی بهتر تولیدات کشاورزی می‌شود
2022/03/10 15:05:05


یکی از کارکنان تعاونی روستایی داتیان در شهرک جیانگ شیانگ شهرستان نان چانگ در استان جیانگ شی در شرق چین، در تاریخ 8 مارس 2022 با استفاده از یک پهپاد محصولات یک مزرعه‌ را کنترل می کند. 

یک کارکن  دیگر از طریق  کنترل از راه دور تولیدات زراعی‌ را با استفاده از یک دستگاه بدون سرنشین کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، بررسی می کند.


مدیران تعاونی روستایی داتیان، در دوره کشاورزی بهاره یک برنامه کشاورزی هوشمند را با استفاده از دستگاه‌های اتوماتیک مختلف بکار می‌گیرند که دارای کارایی‌های مختلفی در تولیدات کشاورزی است وتا حد زیادی باعث رونق تولید می‌شود.

با وجود بهره برداری در مقیاس بزرگ که خود یک مزیت محسوب می‌شود، با وجود این که وسعت تولید در این نوع تولید مکانیزه و مدیریت دیجیتال به میزان قابل توجهی زیاد است، ولی تنها  با 26 نفر می توان مزرعه ای با مساحت کلی 13 هزار مویی (حدود 866.7 هکتار) را اداره کرد.

  • 2022/03/10 15:05:05
  • GMT+08:00
  • /