اهداف رشد بلندپروازانه چین الهام بخش جهان است
2022/03/09 16:44:01

 

هدف بلندپروازانه رشد تولید ناخالص داخلی  (GDP) چین می تواند برای اقتصاد در بن بست قرار گرفته جهان  رونق ایجاد کند. در حال حاضر، اقتصاد جهان برای مقابله با فشار رکود تورمی ناشی از  درگیری روسیه و اوکراین تلاش می کند.
در گزارش کار دولت چین امسال، هدف حدود 5.5  درصدی رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2022 ارایه شد.
شرکت جی پی مورگان و  دیگر نهادهای آمریکا پیش بینی می کنند که تاثیر تهاجم روسیه به اوکراین می تواند  حدود یک درصد از رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری از بین ببرد. برای اقتصاد جهانی،  رشد 5.5 درصدی در چین به جای 5 درصد برای جبران کامل عقب‌نشینی اقتصاد جهانی ناشی  از جنگ کافی نیست، اما همچنان کمک خواهد  کرد.

کارشناسان خاطرنشان می کنند که معاملات اقتصادی چین با  روسیه و اوکراین تنها کسری از کل تجارت خارجی و سرمایه گذاری این کشور را تشکیل می  دهد، بنابراین پکن انتظار دارد که بتواند تا حد زیادی اقتصاد خود را از آشفتگی  جهانی محافظت کند.

  • 2022/03/09 16:44:01
  • GMT+08:00
  • /