هدف از جوسازی بودجه نظامی توسط غرب چیست
2022/03/09 13:41:52

بودجه نظامی سالانه چین که در حاشیه برگزاری نشست های سالانه دو مجلس چین اعلام شده، همواره بحث داغ رسانه های غرب بوده است. دولت چین چندی پیش از افزایش ۷.۱ درصدی بودجه نظامی خود در سال ۲۰۲۲ و رسیدن به ۱.۴۵ تریلیارد یوان خبر داد. در پی آن رسانه های غربی مشتاقانه با جوسازی و انحراف افکار عمومی آن را با به چالش کشاندن رهبری و نفوذ ارتش آمریکا در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام مرتبط ساخت.

هدف از جوسازی مکرر آمریکا و دیگر کشورهای غربی درباره بودجه نظامی چین، اغراق نظریه «تهدید چین» است. در حقیقت، با آن که بودجه نظامی چین سالانه رشد داشته، اما درصد آن در تولید ناخالص داخلی چین چندان بالا نبوده و در میزان حدود ۱.۵ درصد حفظ شده است. این در حالیست که بودجه نظامی کشورهایی چون انگلیس ۲.۲ درصد، آمریکا ۳.۷ درصد، هند ۲.۹ درصد و عربستان سعودی ۸.۴ درصد است که همه از چین بالاترند. با لحاظ بودجه سرانه نظامی چین به مراتب از بسیاری از کشورهای جهان پایین تر است و حدود یک چهارم آمریکاست. جوسازی غرب در این باره دارای هدف مغرضانه است.

چین همواره سیاست نظامی دفاعی را به اجرا رسانده است. پس از رشد و توسعه چین در ۴۰ سال گذشته، این کشور به دومین قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده و افزایش مناسب بودجه نظامی برای این کشور بزرگ در حال توسعه منطقی است. از سوی دیگر، با توجه به تحولات پیچیده کنونی جهانی، چین برای حفظ منافع اصلی ملی و تامین آرامش و صلح خود، در افزایش بودجه نظامی خود نیز ضرورت داشته است.

آمریکا و غرب در مساله بودجه نظامی نیز بسیار مشتاق معیار دوگانه بوده اند. آمریکا که عنوان کشوری با بیشترین موارد مبتلا و فوتی همه گیری کرونا شناخته شده، بودجه نظامی خود را تا اندازه زیادی افزایش داده و به احتمال این بودجه تا سال ۲۰۲۳ به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برسد.

پس از جنگ دوم جهانی، آمریکا در بسیاری از مناطق جهان جنگ های بسیار برپا کرده، در سراسر جهان حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی ایجاد کرده و حدود ۲۰۰ هزار نظامی خود را در سراسر جهان مستقر ساخته است. درگیری ها و جنگ های برپا شده آمریکا در بسیاری مناطق جهان فجایع انسانی برجای گذاشته است. افزون بر این، آمریکا نیز بزرگ ترین کشور صادرکننده سلاح در جهان است و ۵ شرکت صادر کننده اول سلاح جهان آمریکایی است.

چین همواره نیروی مثبت حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان بوده است. ارتش چین در سال های متمادی به غیر از حفظ امنیت خود، وظایف بین المللی را برعهده گرفته است، به نحوی که بیش از ۴۰ هزار نیروی صلحبان خود را برای شرکت در عملیات صلحبانی سازمان ملل اعزام کرده و برای حفظ صلح جهانی خدمات رسانی کرده است.

  • 2022/03/09 13:41:52
  • GMT+08:00
  • /