در یک حمله با نارنجک در کشمیر یک نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند
2022/03/08 16:34:21

پلیس اعلام کرد روز یکشنبه در یک حمله با نارنجک در منطقه ناآرام کشمیر تحت کنترل هند، یک غیرنظامی کشته و 23 تن دیگر از جمله یک پلیس زخمی شدند.

بنا بر گزارش ها، این نارنجک به سمت پرسنل نیروی دولتی در بازار امیره کدال در شهر سرینگار، پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند پرتاب شد.


پلیس گفت که این نارنجک با صدایی بلند در جاده منفجر شد و ده‌ها نفر زخمی شدند که یکی از آنها جان باخت.

یک مقام پلیس گفت: «حمله با نارنجک در یک بازار پرتردد در نزدیکی پل امیرکدال صورت گرفت که در این حمله 24 نفر به همراه یک افسر پلیس زخمی شدند.» یک مرد مسن از شدت جراحات جان سپرد و وضعیت یک خانم نیز وخیم گزارش شده است.


وضعیت سایر مجروحان تحت مداوا در بیمارستان مساعد است.

  • 2022/03/08 16:34:21
  • GMT+08:00
  • /