خوداتکایی چین در حوزه نوآوری‌های علمی-فناوری تهدیدی برای دیگران نیست
2022/03/03 16:32:39

 

برخی رسانه ‌های غربی از تلاش‌های چین برای خوداتکایی سوءبرداشت کرده و مدعی هستند که هدف پکن ایجاد این ترس است که جهان ممکن است در بازاری با استانداردها و محصولات نامناسب دچار سرگردانی شود. در واقع این نگرانی‌ها به طور کلی بدون توجیه و غیرضروری هستند.

برخورد با مقوله استقلال در حوزه نوآوری علمی-فناوری چین به عنوان یک تهدید نوعی طرز فکر هژمونیک محسوب می‌شود. ایالات متحده بی وقفه و عامدانه به سیاه نمایی توسعه فناوری پیشرفته چین ادامه داده و از تمام بهانه‌ها برای تحریم و سرکوب شرکت‌های چینی بهره برده است.

آمریکا نه تنها استفاده از محصولات شرکت فناوری «هواوی» در شبکه مخابراتی خودش منع کرده، بلکه دیگر کشورها را نیز تحت فشار گذاشته تا چنین اقدامی انجام دهند. واشنگتن همچنین شرکت‌های آمریکایی را از تامین نرم افزار و ملزومات به شرکت‌های فناوری چینی منع کرده است.

ارعاب و سرکوب نمی‌تواند توسعه شرکت‌های فناوری پیشرفته چین را متوقف کند یا انحصار ایالات متحده را حفظ نماید. چین از روی تجربه آموخته که نمی‌تواند برای داشتن فناوری‌های حساس در حوزه‌های کلیدی از دیگر کشورها درخواست کند، بخرد یا التماس کند. در واقع چین به دنبال پیشی گرفتن از خود و ایجاد رشد با کیفیت بدون هیچگونه نیت برای ضربه زدن به دیگران است.

خوداتکایی باعث شده چین قاطعانه در میان کشورهای مختلف جهان بایستد و نوآوری یگانه راه رسیدن به قله‌های علم و فناوری است. چین ملزم به راهبرد توسعه نوآورانه و بهره بردن از خوداتکایی در علم و فناوری به عنوان حمایت راهبردی از توسعه ملی است. خوداتکایی و خودارتقایی در حوزه‌های علم و فناوری الزامات غیرقابل اجتناب برای تحقق ساختار صنعتی پیشرفته و کلید ایجاد یک الگوی توسعه جدید برای چین محسوب می‌شود.

با توجه به آنکه جهان در حال تجربه یک پاندمی و دیگر تحولاتی است که در یک قرن گذشته بی سابقه بوده، اقتصاد چین شاهد شروعی خوب در طی برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) خود بوده است. این مزایا از رشد پیشرفت‌های علمی فناوری ملی نشات می‌گیرد.

نوآوری علمی-فناوری همچنان موتور قدرتمند توسعه مداوم و پایدار اقتصاد چین خواهد بود که در حال گذار از رشد سریع به سوی توسعه با کیفیت است.

لازم به ذکر است که مسیر استقلال نوآوری علمی نباید باعث جلوگیری از همکاری بین‌المللی شود. تلسکوپ رادیویی غول پیکر چین با دیافراگم 500 متری که بزرگترین در جهان محسوب می‌شود از اول آوریل 2021 در دسترس دانشمندان سراسر دنیا قرار گرفته است. این نشان‌هنده قاطعیت چین برای افزایش گشایش در زمینه همکاری‌های بین‌المللی است. چین همچنین با بسیاری از کشورها در زمینه تحقیقات، توسعه و تولید واکسن کووید-19 همکاری کرده است.

تردیدی وجود ندارد که چین کمک‌های قابل توجهی به حوزه نوآوری علمی-فناوری بشریت کرده است. این کشور به خوبی می‌داند که نوآوری مستقل در یک محیط باز باید اتفاق افتد.

 

  • 2022/03/03 16:32:39
  • GMT+08:00
  • /