انتشار کتاب سفید «ورزشی معلولان چین؛ پیشرفت‌ها و حمایت از حقوق آنان»
2022/03/03 16:11:10

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین پنجشنبه سوم مارس کتاب سفیدی را با عنوان «ورزش معلولان چین؛ پیشرفت‌ها و حمایت از حقوق آنان» منتشر کرد که در آن پیشرفت امور ورزشی معلولان انعکاسی از پیشرفت امور حقوق بشر در چین خوانده شده است.

ر این کتاب سفید، ورزش معلولان راهی مؤثر برای افراد معلول در جهت تقویت قوای فیزیکی، بهبود شرایط جسمی و روحی، مشارکت در امور اجتماعی و دستیابی به توسعه همه جانبه و نیز کانالی منحصر به فرد برای آشنایی افکار عمومی با پتانسیل و ارزش افراد معلول و ارتقای وضعیت هماهنگی آنان با اجتماع عنوان شده است. پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، امور ورزشی معلولان چین به پیشرفت های تاریخی دست یافت.

این کتاب سفید یادآوری می‌کند، اکنون سطح ورزش حرفه‌ای معلولان در چین روند پیشرفت مداوم دارد و میزان حضور معلولان در رویدادهای ورزشی نیز در حال افزایش است که بر همین اساس چین سهمی شایان در توسعه ورزش معلولان جهان داشته است.  چین فعالانه در رقابت‌های ورزشی بین المللی معلولان شرکت کرده و پیوسته مبادلات و همکاری با سایر کشورها و سازمان های بین المللی معلولان را تقویت کرده است تا دوستی بین مردم همه کشورها از جمله افراد معلول افزایش یابد.

این کتاب سفید می‌افزاید، پیشرفت امور ورزشی معلولان انعکاسی زنده از پیشرفت امور حقوق بشر در چین است که با تاکید بر ارزش مشترک بشریت، باعث  سطح مبادلات، گسترش تفاهم و دوستی بین مردم کشورهای مختلف می‌شود و به برقراری یک نظام حاکمیت جهانی حقوق بشر عادلانه، معقول و فراگیر و حفظ صلح و توسعه جهانی کمک می کند.

  • 2022/03/03 16:11:10
  • GMT+08:00
  • /