برنامه 5 ساله چین برای بهبود مراقبت از سالمندان
2022/03/03 15:03:56

دولت چین برنامه پنج ساله مراقبت از سالمندان را برای دوره 2025-2021 با هدف افزایش سلامتی جمعیت سالخورده کشور، رونمایی کرده است.

این برنامه با توجه به اینکه بیش از 78 درصد جمعیت مسن دستکم یک بیماری مزمن دارند و شمار افراد سالمند از کارافتاده رو به افزایش است خواستار ایجاد موسسات مرتبط بیشتر، افزایش پرسنل، خدمات و سیاست‌های مربوط به آن برای پاسخگویی به نیاز قشر سالمند چین شده است.

طبق این برنامه پنج ساله تلاش‌ها برای بهبود نظام خدمات درمانی سالمندان افزایش خواهد یافت تا وقوع از کارافتادگی و زوال عقل را کاهش داده یه به تعویق بیاندازد.

بر اساس این برنامه توسعه محیط‌ها و ساختمان‌های سازگار با شرایط سالمندان افزایش افزایش خواهد یافت و نصب دستگاه‌های شوک و احیای قلب در مکان‌های عمومی نیز توسعه می‌یابد.

این طرح پنج ساله همچنین اقدامات ملموس برای ارتقای خدمات درمانی سالمندان، بهبود هماهنگی مراقبت از سالمندان در خانه و آسایشگاه‌ها و ارتقای کاربرد طب سنتی چین برای مراقبت از این قشر جامعه را در نظر گرفته است.

  • 2022/03/03 15:03:56
  • GMT+08:00
  • /