اختصاص بودجه ویژه در شین جیانگ برای ارتقای حوزه فناوری پیشرفته
2022/03/02 15:44:44

دولت منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین بودجه ویژه‌ای 100 میلیون یوانی (15.8 میلیون دلار) برای توسعه شرکت‌های در حوزه فناوری پیشرفته در سال جاری میلادی در نظر گرفته است.

بر اساس اعلام دپارتمان مالی منطقه شین جیانگ این اقدام با هدف بهره گیری بیشتر و تقویت شرکت‌های فناوری پیشرفته در شین جیانگ و همچنین افزایش ظرفیت بخش نوآوری این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

«جو جیه» جانشین مدیر دپارتمان منطقه‌ای شین جیانگ گفت: این بودجه ویژه به شرکت‌های فناوری پیشرفته تخصیص می‌یابد و به بخش تحقیق و توسعه آنها کمک می‌کند. همچنین این بودجه به پیشبرد بخش‌های نوآورانه شرکت‌ها و ارتقای توسعه با کیفیت شین جیانگ کمک خواهد کرد.

در حال حاضر 58 شرکت در فهرست دپارتمان فوق وجود دارند که از این تعداد 13 شرکت یا 22.4 درصد آنها شرکت‌های فعال در فناوری پیشرفته هستند.

جو تاکید کرد: شین جیانگ در مقایسه با دیگر استان‌ها و شهرهای بزرگ چین شرکت‌های فناوری پیشرفته کمتر، سرمایه گذاری کمتر در حوزه تحقیقات و پرسنل کمتر در حوزه تحقیق و توسعه دارد و از حمایت و سیاست‌های تشویقی کافی برخوردار نیست.

  • 2022/03/02 15:44:44
  • GMT+08:00
  • /