چین امسال 3300 کیلومتر به طول راه آهن خود می‌افزاید
2022/03/01 17:41:01

وزارت حمل و نقل چین در روز دوشنبه 28 فوریه (9 اسفند) اعلام کرد چین در نظر دارد برای سال جاری میلادی در مجموع 3300 کیلومتر راه آهن جدید را بهره برداری کند. این هدف علاوه بر مجموعه اقداماتی است که برای بهبود فراگیر نمودن شبکه حمل چین صورت خواهد گرفت.

«لی شیائوپنگ» وزیر حمل و نقل چین با بیان اینکه بیش از 700 کیلومتر مسیر آبی اضافه خواهد شد یا بهبود می‌یابد، تاکید کرد: بیش از هشت هزار کیلومتر بزرگراه ساخته یا نوسازی خواهد شد.

وی افزود: چین همچنین هشت فرودگاه مسافربری به جمع فرودگاه‌های خود می‌افزاید و به توسعه مسیر سبز برای محصولات کشاورزی به منظور تضمین حمل و نقل کارآمد و موثر از مزرعه ادامه خواهد داد.

وزیر حمل و نقل چین همچنین گفت: دستاوردهای مفیدی در سال گذشته به منظور ارتقای زیرساخت حمل و نقل چین حاصل شده است.

لی اضافه کرد: تا پایان 2021 مجموع شبکه راه آهن سریع السیر چین از 40 هزار کیلومتر فراتر رفت. بزرگرا‌ه‌ها و مسیرهای آبی عالی به ترتیب به بیش از 168 هزار کیلومتر و بیش از 16 هزار کیلومتر افزایش خواهند یافت.

چین در ماه ژانویه از طرحی رونمایی نمود که اهداف اولیه توسعه شبکه حمل و نقل در برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) به منظور دستیابی به توسعه منسجم در سال 2025 را ترسیم می‌کرد.

  • 2022/03/01 17:41:01
  • GMT+08:00
  • /