آماده برای پارالمپیک زمستانی پکن
2022/03/01 21:16:33

پارالمپیک زمستانی پکن از 4 تا 13 مارس 2022 در پنج محل مسابقات در سه منطقه مسابقات پکن، یان چینگ و جانگ جیاکوئو برگزار می شود. در حال حاضر اساسا مراحل انتقال به پایان رسیده و کارهای تدارکاتی انجام شده است.

  • 2022/03/01 21:16:33
  • GMT+08:00
  • /