چین با موفقیت با یک موشک 22 ماهواره به فضا پرتاب کرد
2022/02/27 15:16:38

 

صبح روز یکشنبه 27 فوریه 8 اسفند، چین با موشک حامل لانگ مارچ 8 در مرکز پرتاب ماهواره ون چانگ 22 ماهواره را با موفقیت به فضا فرستاد.

طول کل این موشک 48 متر، قطر قسمت اول 3.35 متر، قسمت دوم 3 متر و وزن آن حدود 198 تن است و قدرت پیشران این موشک به 240 تن می‌رسد.

22 ماهواره فوق که با موشک لانگ مارچ 8 به فضا پرتاب شدند در زمینه رصد زمین، مخابرات، انجام آزمایش‌های فضایی و غیره به کار گرفته خواهند شد.

چین از سال 2017 پروژه تولید موشک حامل لانگ مارچ 8 را آغاز کرده است و پرتاب یاد شده چهارصدونهمین مأموریت موشک‌های سری لانگ مارچ به شمار می‌رود.

  • 2022/02/27 15:16:38
  • GMT+08:00
  • /