غرب دسترسی برخی از بانک‌های روسیه به سوئیفت قطع کرد
2022/02/27 11:20:09

 

کمیسیون اروپا بامداد یکشنبه پس از کشمکش های فراوان اعلام کرد که متحدان غربی توافق کردند که دسترسی برخی بانک های روسیه از سیستم سوئیفت را قطع کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورسولا فون درلاین رییس کمیسیون اروپا  گفت که اتحادیه اروپا همراه با آمریکا و دیگر شرکای غربی قصد اعمال تحریم های بیشتری علیه روسیه را دارند که شامل قطع کردن دسترسی شماری از بانک های روسیه به سیستم سوئیفت می شود.
دولت آلمان نیز اعلام کرد که متحدان غربی دسترسی بانک مرکزی روسیه به بازارها را محدود می کنند.

سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

  • 2022/02/27 11:20:09
  • GMT+08:00
  • /