پشت هر ماسک طراحی شده برای بازی‌های المپیک زمستانی پکن 2022 داستانی نهفته است
2022/02/25 16:29:24

ماسک‌های استفاده شده در بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن با عناصر چینی تزیین شده اند.

برای طراحی این ماسک‌های N95 از انگیزه‌های المپیکی و همچنین رنگ‌های حلقه‌های المپیک الهام گرفته شده است، همچنین از الگوهای دیوار بزرگ چین و کوه‌های پوشیده از برف منطقه یان‌چینگ پکن و خطوط بیضی شکل استادیوم ملی اسکیت سرعت چین بهره گرفته شده است.

  • 2022/02/25 16:29:24
  • GMT+08:00
  • /