تیراندازی به کارمندان صحی در افغانستان
2022/02/25 10:45:59

هشت کارمند صحی (کارمند بهداشت) افغان در ولایات شمالی قندوز و تخار پنجشنبه 24 فوریه به ضرب گلوله کشته شدند.

یک مقام ناشناس در ولایت قندوز همین روز به خبرگزاری شین هوا گفت که هفت کارمند صحی مسوول واکسن فلج اطفال، از جمله چهار زن در شهر قندوز و منطقه امام صاحب به ضرب گلوله کشته شدند. پس از تیراندازی، ولایت قندوز واکسیناسیون فلج اطفال را به حالت تعلیق درآورد.

این در حالیست که یک مقام در ولایت تخار گفت که یک کارمند صحی مسوول واکسن فلج اطفال در حومه شهر تالقان مرکز این ولایت نیز به ضرب گلوله کشته شد.

تاکنون هیچ سازمانی مسوولیت این تیراندازی ها را بر عهده نگرفته است.

وزارت صحت عامه افغانستان یک کمپاین سراسری واکسین فلج اطفال را در روز 21 بهمن ماه راه اندازی کرد به این منظور که 9.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسینه شوند.


  • 2022/02/25 10:45:59
  • GMT+08:00
  • /