رکورد جدید صادرات نساجی و پوشاک چین در سال 2021
2022/02/25 10:56:04

 در سال 2021  در شرایطی که زنجیره صنعتی و زنجیره تامین جهانی تحت تاثیر همه گیری مسدود شده بود، صنعت نساجی چین این فرصت و چالش را غنیمت شمرده، بر پیشرفت با حفظ ثبات پافشاری  کرده و رشد "فراتر از انتظارات" را تحقق بخشید.

 داده ها نشان می دهد که در سال 2021، صادرات نساجی و پوشاک چین به 315.5 میلیارد دلار رسید که یک رکورد جدید ثبت کرد.

در سال 2021، رشد غیرمنتظره صادرات صنعت نساجی عمدتا ناشی از رشد قابل توجه صادرات پوشاک، نخ  و پارچه بوده و در این میان، سهم پوشاک بیش از همه بود.

 در سال 2021، تحت حمایت عواملی مانند افزایش تقاضای مصرف کنندگان خارجی و بازگشت برخی سفارشات به چین، صادرات سالانه پوشاک چین به 170.28 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است و نسبت به میزان قبل از همه گیری کرونا، 16 درصد افزایش داشته که بهترین سطح از سال 2015 بوده است.

  • 2022/02/25 10:56:04
  • GMT+08:00
  • /