درهای همه ورزشگاه های بازی های المپیک زمستانی پکن به روی عموم مردم باز می شود
2022/02/24 10:55:38

 

با پایان بازی های المپیک زمستانی پکن، همه فضاهای رقابتی با عنوان "طرح میراث ورزشگاه ها"، کاربردها و برنامه های خود را برای استفاده های آتی و ارایه خدمات به عموم مردم را مشخص می کنند.

لیو شین هوا رییس بخش مدیریت میراث اداره کل برنامه ریزی از کمیته تشکیلاتی بازی های المپیک زمستانی پکن روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی این موضوع را تشریح کرد و گفت: به منظور استفاده مطلوب از میراث بازی های المپیک زمستانی و گسترش روحیه المپیک و توسعه ورزش های یخ و برف سراسری و کمک به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در مدت زمان طولانی، استفاده مناسب از فضاهای رقابتی و میادین مسابقات، نیز پیوند برگزاری رویدادهای رقابتی مهم با آمادگی جسمی و سلامت ملی و تسریع ساخت و ساز نوار گردشگری و فرهنگ ورزشی بین شهر پکن و "جانگ جیاکوئو"، بخش مهمی از گسترش و استفاده آتی از دستاوردهای بازی های المپیک زمستانی و تسریع توسعه مشترک پکن - تیان جین و هه بی به شمار می رود.

محور استفاده ورزشگاه های بازی های المپیک زمستانی پس از رقابت در چهار زمینه زیر است:

اول: ورزشگاه ها به طور همه جانبه به روی عموم مردم باز می شود. برای ورزش های همگانی و آمادگی جسمانی و نیز تفریحات مردمی و برگزاری برنامه های ورزشی عامه،  خدمات ارایه می شود.

دوم: رویدادهای ورزشی در سطح بالا در این ورزشگاه ها برگزار می شود. برای ادامه درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

سوم: در چهار فصل فعالیت ورزشی در این فضاها برقرار است. همه ورزشگاه های یخی برای ارایه خدمات به عموم مردم در چهار فصل و برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی بزرگ آماده است. ورزش های کوهستانی در منطقه "یان چین" و "جانگ جیائوکو" به خاطر محدودیت اقلیمی، در فصل برفی رویدادهای رقابتی برفی را برگزار می کند و در سایر فصول به منظور توسعه گردشگری منطقه ای و صنایع تفریحی کوهستانی و ورزش های فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد تا در هر 4 فصل امکان دسترسی به ورزشگاه ها وجود داشته باشد.

چهارم: توسعه مشترک بین ورزشگاه ها و مناطق تحقق می یابد. توسعه هماهنگ منابع ورزشگاه های یخی و برفی المپیک زمستانی در سه منطقه مسابقات در پکن، منطقه "یان چین" و شهر "جانگ جیاکوئو" به طور فعال ترویج می شود طوری که استفاده پس از مسابقات از مکان ها در توسعه کلی منطقه ادغام می شود.

  • 2022/02/24 10:55:38
  • GMT+08:00
  • /