چرا احیای مناطق روستایی برای رشد ملی چین ضروری است؟
2022/02/24 16:12:22

مقامات دولت چین روز سه شنبه 22 فوریه (3 بهمن) جدیدترین نظرات خود را درباره پیشبرد جامع اقدامات کلیدی در حوزه احیای مناطق روستایی، منتشر کردند.

در واقع این یک سنت متعارف برای مقامات دولت مرکزی چین است که اولین سند سال جدید را به بخش کشاورزی و موضوعات مرتبط با آن اختصاص دهند. این نشان دهنده توجه زیاد آنها به این بخش است چرا که پایه اقتصاد ملی است و برای امنیت و ثبات ملی اهمیت راهبردی دارد.

این سند از تمام سطوح دولتی می‌خواهد تا توجه ویژه به تولید غلات و تامین محصولات کشاورزی عمده داشته باشند، مدرن‌سازی کشاورزی را ارتقا داده و حاکمیت روستایی را بهبود بخشند.

سند احیای روستایی همچنین امنیت غذایی ملی را تضمین می‌کند و از سوی دیگر از بازگشت مناطق روستایی به فقر جلوگیری می‌نماید.

طبق این سند، دولت چین تولید محصولات کشاورزی ثابت و روزافزون، درآمد روبه افزایش کشاورزان و رفاه در نواحی روستایی را تضمین خواهد کرد.

سیاستگذاران چینی به مانند سال گذشته هدف تولید غلات را برای سال 2022، 650 میلیون تن مشخص کرده‌اند.

بر اساس اعلام دفتر آمار چین، تولید نهایی غلات این کشور در سال 2021 رکورد بالای 682.85 میلیون تن رسید که برای هفتمین سال متوالی رقم بیش از 650 میلیون تن را نشان می‌دهد.

این سند همچنین بر حفظ «خط قرمز» 120 میلیون هکتار اراضی قابل کشت تاکید دارد و هدف ایجاد 6.7 میلیون هکتار اراضی کشاوری با استاندارد بالا در ظرف یکسال را ترسیم کرده است.

بنا بر این احیای مناطق روستایی نه فقط منجر به توسعه سریع این نواحی می‌شود بلکه باعث کاهش موثر اختلاف توسعه میان نواحی روستایی و شهری خواهد شد و به این ترتیب توسعه ملی یک بازی با مجموع صفر بین شهرها و روستاها نخواهد بود.

  • 2022/02/24 16:12:22
  • GMT+08:00
  • /