رقص دیدنی هزار پهپاد نورانی در آسمان شب «های نان» به احترام ورزشکاران المپیک زمستانی
2022/02/24 15:34:44

 

هزار پهپاد نورانی در آسمان شهر «وانینگ» در  استان «های نان» دوشنبه شب به رقص در آمدند و با ترسیم تصاویر ورزشکاران المپیک زمستانی پکن تلاش آنها را ارج نهادند.

این رقص دیدنی پهپادها دوشنبه 21 فوریه برابر با دوم اسفند برگزار شد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد.

  • 2022/02/24 15:34:44
  • GMT+08:00
  • /