توسعه خودروهای هیدروژنی چین سرعت گرفت
2022/02/24 10:49:50

در طول بازی های المپیک زمستانی پکن، 816 خودروی هیدروژنی مورد استفاده قرار گرفت که بزرگ ترین مقیاس در مسابقات بین المللی در تاریخ در این زمینه است و نیز توجه جهان را به خود جلب کرده است. 

با توجه به این که خودروی هیدروژنی هنگام حرکت تنها آب تخلیه می کند، به عنوان خودروی سبز نهایی شناخته می شود.  این خودرو در تحقق برگزاری سبز بازی های المپیک زمستانی پکن نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. 

خودروی هیدروژنی در حالی که سبز و دوستدار محیط زیست است، عملکرد فوق العاده ای نیز دارد و می توان آن را در محیطی با دمای منفی 30 درجه سانتی گراد راه اندازی کرد و نیز در محیطی با دمای منفی 40 درجه سانتی گراد انرژی آن را ذخیره کرد. همچنین این خودرو عمل خودکار حفاظتی خاموش شدن را انجام می دهد. برد اتوبوس هیدروژنی نیز بیش از 400 کیلومتر است.

طی سال‌های اخیر، با پیشبرد سیاست‌های تسهیلاتی و تحقق هدف کاهش تخلیه کربن، صنعت انرژی هیدروژنی به اوج توسعه رسیده است. مارس 2021،  توسعه انرژی هیدروژن به طور رسمی در طرح کلی "برنامه پنج ساله چهاردهم"  ثبت شد. 

در حال حاضر بیش از 150 شهر در سراسر چین توسعه انرژی هیدروژنی را در برنامه های توسعه خود گنجانده و بیش از 50 شهر نیز طرح های ویژه ای را برای توسعه صنایع بومی انرژی هیدروژنی صادر کرده اند.

بر اساس اهداف برنامه ریزی استان های مختلف، مناطق خودمختار و شهرها، تا سال 2025، بیش از 1000 جایگاه سوخت گیری هیدروژنی در سراسر کشور ساخته و تعداد خودروی هیدروژنی را به بیش از 54 هزار خودرو خواهند رساند.

طبق "گزارش توسعه صنعت انرژی هیدروژنی چین در سال 2020"، تعداد خودروهای پیل سوختی هیدروژنی در چین از 7352 خودرو در سال 2020 به 100 هزار دستگاه در سال 2025 افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود تا سال 2025 میزان بازار خودروهای هیدروژنی در چین به 80 میلیارد یوان  برسد. 

  • 2022/02/24 10:49:50
  • GMT+08:00
  • /