رقابت پذیری و انعطاف کسب و کارها در چین
2022/02/23 20:59:26

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به دلیل همه گیری ویروس کرونا، کسب و کارهای کشور چین تحت تاثیر قرار نگرفت زیرا کارها به صورت پاره وقت و با نظارت انجام شد اما به طور کامل تعطیل نشد.

دکتر حمیدرضا جیهانی به اپیدمی کرونا در سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: این ویروس در همه حوزه ها و زیرساخت های جامعه اثربسزایی گذاشت. 

این اقتصاددان با بیان اینکه کسب و کارها نیز تاثیرپذیر هستند، ادامه داد: با تغییر و تحولاتی که در روابط انسانی رخ داد، یعنی تبدیل نوع رفت و آمدها و ارتباط ها از بستر حضوری به مجازی، حوزه اقتصادی نیز متحول شد.  

او به فضای کسب و کار چین اشاره کرد و افزود: کسب و کارها در چین با فضاهای اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته تفاوت های ساختاری متعددی دارد. در چین کسب و کارها به صورت رقابتی انجام می شود به همین دلیل در موقعیت های مختلف سریعا انعطاف پذیر می شوند و توانستند با موضوع کرونا کنار بیایند و کسب و کارهای کشور را حفظ کنند. 

  • 2022/02/23 20:59:26
  • GMT+08:00
  • /