واکنش کاخ سفید درباره به رسمیت شناختن جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک از سوی روسیه
2022/02/22 10:27:52

کاخ سفید در واکنش به رسمیت شناختن «جمهوری خلق دونتسک» و  «جمهوری خلق لوهانسک» در شرق اوکراین از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه،  فرمان اجرایی صادر کرد که توسط بایدن امضا  شد.

طبق ماده 1 فرمان اجرایی صادر شده از سوی آمریکا، آمریکایی ها  از انجام "سرمایه گذاری های جدید"  در "جمهوری خلق دونتسک" و "جمهوری خلق لوهانسک"  منع می شوند؛ همچنین، "ورود مستقیم و غیر مستقیم هر نوع کالا، خدمات و یا فناوری از  این منطقه به آمریکا" ممنوع است؛ "صادرات، صادرات مجدد، فروش و یا عرضه هر نوع  کالا، خدمات و یا فناوری از این منطقه" و نیز "هرگونه تایید، تامین مالی، تسهیل یا  تضمین توسط آمریکا" ممنوع خواهد  بود.

در این اجراییه آمده است که افراد متخلف از ماده 1 فوق مشمول  مجازات های مالی و غیره خواهند  بود.

 

  • 2022/02/22 10:27:52
  • GMT+08:00
  • /