آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ بدون حضور روسیه
2022/02/19 11:17:20

در حالی که غربی‌ها به رهبری آمریکا تلاش می‌کنند این طور وانمود کنند روسیه قصد حمله قریب الوقوع به اوکراین را دارد، اما کی یف احتمال تشدید اوضاع در مقیاس بزرگ را کم دانسته و کنفرانس امنیتی مونیخ هم از امروز با محوریت اوکراین آغاز می‌شود.

 مناقشات بین غرب و روسیه بر سر مسئله اوکراین مرتبا تشدید شده و ابعاد تازه تری به خود می گیرد.

در حالی که روسیه هر گونه تصمیمی برای حمله قریب الوقوع به اوکراین را رد می کند، اما غربی ها تلاش می کنند این طور وانمود کنند که عکس این مسئله واقعیت دارد.

روسیه تنها خواستار تضمین‌های امنیتی و انصراف ناتو از عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی است. مسکو مخالف گسترش این ائتلاف نظامی به شرق است.

مناقشات مربوط به اوکراین همچنان تیتر اول بسیاری از رسانه های غربی است.

  • 2022/02/19 11:17:20
  • GMT+08:00
  • /