نگاهی به «باران» دومین واژه تقویم خورشیدی چین
2022/02/19 14:31:59

باران دومین اصطلاح از 24 واژه خورشیدی در زمانی است که خورشید به 330 درجه طول جغرافیایی خود می‌رسد.

فصل بارش باران معمولا مصادف با 18 تا 20 فوریه در تقویم میلادی است و بارش امسال با روز 19 فوریه (30 بهمن) همزمان شده هاست. مانند «بارش غله»، «برف سبک» و «برف سنگین»‌، بارش باران نیز یک واژه خورشیدی است که منعکس کننده پدیده بارندگی است.

با فرا رسیدن واژه خورشیدی باران، هوای برفی و بشدت سرد رفته رفته ناپدید می‌شود و جای خود را به روزهای مرطوب، نور خورشید سبک و نم‌نمِ باران می‌دهد.

به این ترتیب،‌ دومین تپش بهار خود نمایی کرده و نفس‌های آن قوی‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

تصاویر این نسخه شامل برخی از 24 اصطلاح خورشیدی است که توسط «لین دی هوان» نقاشی شده است. این طراحی در بروشور چین برای درخواست لحاظ کردن «24 اصطلاح خورشیدی» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، نیز استفاده شده است.

  • 2022/02/19 14:31:59
  • GMT+08:00
  • /