داوطلب المپیک زمستانی پکن: ارائه خدمات در رویداد باشکوه المپیک وظیفه جوانان چین است
2022/02/19 14:04:30

 

« شوی یی جانگ» یکی از داوطلبان بازی‌های المپیک زمستانی پکن ارائه خدمات در این رویداد پرشکوه ورزشی را بخشی از وظایف جوانان چین می‌داند.

او به همراه 600 داوطلب دیگر در «منطقه عمومی» پارک المپیک پکن به ورزشکاران و تماشاچیان خدمت ارائه می‌کند.

شویی در مصاحبه با تلویزیون سی سی تی وی گفت: داوطلبان از روحیه فداکاری، دوستی و کمک برخوردارند اما به نظر وی روحیه فداکاری مهمتر است.

وی توضیح داد در همان ابتدای آغاز استخدام داوطلبان برای بازی‌های المپیک زمستانی، او ثبت نام کرده و پذیرفته شده است.

این جوان چینی با تاکید بر آنکه ارائه خدمات داوطلبانه برای این رویداد پرشکوه ورزشی بخشی از وظایف جوانان عصر کنونی است، گفت با ارائه خدمات مخصوصا این خدمات که مورد تحسین دیگران قرار گرفته احساس رضایت و خوشحالی بسیار زیادی می‌کند.

  • 2022/02/19 14:04:30
  • GMT+08:00
  • /