سفیر چین در امور خلع سلاح: چین به چندجانبه‌گرا شدن کنفرانس جهانی خلع سلاح کمک می‌کند
2022/02/19 13:55:26

 

« لی سونگ» سفیر چین در امور خلع سلاح گفت جهان انتظاراتی از ایفای نقش چین در کنفرانس جهانی خلع سلاح دارد و پکن نیز به چندجانبه گرا شدن این کنفرانس کمک خواهد کرد.

لی سونگ جمعه 18 فوریه برابر با 29 بهمن در نشستی خبری به مناسبت پایان دوره ریاست چین بر کنفرانس جهانی خلع سلاح (کنفرانس خلع سلاح ژنو)، این کنفرانس که 65 عضو دارد را یگانه نظام چندجانبه مذاکرات درباره امور خلع سلاح خوانده و گفت: در پی تبدیل چین به نیرویی مهم برای ترویج صلح و توسعه و افزایش نفوذ آن در امور کنترل و خلع سلاح و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، جامعه جهانی نیز به ایفای نقش منحصر به فرد چین در نظام‌های چندجانبه خلع سلاح از جمله کنفرانس خلع سلاح ژنو انتظارات بیشتری پیدا کرده است.

وی بازیهای المپیک زمستانی پکن که در حال برگزاری در چین است را نمادی از صلح و همبستگی بشر خوانده و تاکید کرد: چین در مسیر توسعه صلح آمیز حرکت خواهد کرد و همچنان به عنوان یکی از سازندگان صلح جهان، شریک توسعه جهان و حافظ نظم جهانی در صحنه بین‌المللی حضور خواهد داشت و سهم بیشتری در کنترل و خلع سلاح و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای ادا خواهد کرد.

  • 2022/02/19 13:55:26
  • GMT+08:00
  • /