محمد کشاورززاده: المپیک زمستانی پکن یک واقعه بسیار مهم جهانی است
2022/02/19 10:01:56

محمد کشاورززاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین اخیرا در مصاحبه ویژه با بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین، بازی های المپیک زمستانی پکن را که در پایان این هفته به پایان می رسد، یک واقعه بسیار مهم جهانی عنوان کرد.
وی گفت: من هر روز از طریق تلویزیون مسابقات را می بینم. کشورهای مختلف از جمله چین نیز موفقیت هایی داشته اند. روشی که چین برای برگزاری المپیک زمستانی به کار برد می تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد.
سفیر ایران در چین این دوره بازی های المپیک زمستانی را "دور از هر گونه حاشیه و سیاسی سازی" ارزیابی کرد و مدیریت بسیار عالی دولت چین در جریان برگزاری بازی ها را نیز مورد قدردانی قرار داد.

  • 2022/02/19 10:01:56
  • GMT+08:00
  • /