کاهش 20 درصدی اطمینان مردم جهان به تأثیرگذاری مثبت ایالات متحده
2022/02/18 16:34:05


به نوشته نیوزویک بر اساس گزارش بنیاد اوراسیا، نظرسنجی‌های انجام‌شده از سال 2019 تا 2021 نشان می‌دهد که اطمینان به تأثیرگذاری «مثبت» ایالات متحده در سراسر جهان 20 درصد کاهش یافته و بیشترین میزان این کاهش در خاورمیانه و آفریقا بوده است. از سوی دیگر دیدگاه‌های منفی نسبت به ایالات متحده نیز در این منطقه به شدت افزایش یافته که دلیل اصلی آن سیاست‌های مداخله جویانه ایالات متحده در مناطقی مانند افغانستان و افزایش "دودستگی" در سیاست خارجی ایالات متحده بوده است.

به گفته سوار کاشمری، عضو انجمن سیاست خارجی آمریکا به نقل از گزارش‌های مرکز تحقیقاتی پیو (Pew) و وب سایت  سنجش عربی گفت که در الجزایر، در حالی که تنها 13 درصد از پاسخ‌دهندگان سرمایه گذاری‌های چین را به عنوان یک "تهدید" می‌دانند، به نظر 31 درصد از پاسخ‌دهندگان سرمایه گذاری ایالات متحده یک تهدید برای این کشور است.

وی افزود: در اردن، یکی دیگر از متحدان ایالات متحده، تنها 15 درصد از پاسخ دهندگان چین را به عنوان یک "تهدید" می‌بینند اما 26 درصد پاسخ‌دهندگان آمریکا را تهدید می‌دانند. در لبنان، 26 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که سرمایه گذاری چین خطرناک است و 47 درصد پاسخ دهندگان سرمایه‌گذاری ایالات متحده خطرناک عنوان می‌کنند.

  • 2022/02/18 16:34:05
  • GMT+08:00
  • /