سفیر چین برای دیدار با کاروان ایرانی در پارالمپیک زمستانی پکن به پیست اسکی دیزین رفت
2022/02/17 21:13:22

چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در ایران و همسرش روز چهارشنبه به پیست اسکی دیزین تهران رفت و با ورزشکاران ایرانی که برای شرکت در بازی های پارالمپیک زمستانی پکن در اردوگاهی در این پیست اسکی معروف ایران به سر می برند، دیدار کردند.
  • 2022/02/17 21:13:22
  • GMT+08:00
  • /