کودکان چینی هم طعم ورزش‌های زمستانی را چشیدند + تصاویر
2022/02/17 19:13:53

کودکان خردسال کودکستانی در شهر «هی فی» در استان «آن هوی» در شرق چین 16 فوریه (27 بهمن) هاکی روی یخ و کرلینگ را تجربه کردند.

مسئولان این کودکستان یک زمین هاکی روی یخ و کرلینگ کوچک فراهم کرده و در روز اول ترم جدید فرصت این بازی‌های زمستانی را برایشان فراهم نموده و اجازه دادند همزمان با برگزاری المپیک زمستانی پکن از لذت این ورزش‌ها بهره مند شوند.

  • 2022/02/17 19:13:53
  • GMT+08:00
  • /