بهبود شرایط زیست محیطی شهر میزبان دو المپیک
2022/02/15 20:29:13

مرکز مطبوعاتی پکن  2022 امروز 15 فوریه کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای درباره ساخت تمدن زیست محیطی در پکن  برگزار کرد. یو جیان‌هوا، معاون مدیر و سخنگوی مطبوعاتی دفتر محیط زیست شهرداری  پکن، گفت که در سال 2021، غلظت ذرات ریز (PM2.5)  حدود 33 میکروگرم در متر مکعب بود، کیفیت هوا   برای اولین بار  به طور کامل به  استاندارد عالی رسید و تعداد روزهای با هوای خوب به 288 روز افزایش یافت که 78.9  درصد از روزهای کل سال را تشکیل می داد.
وی ادامه داد: پکن همواره بر توسعه سبز  و برگزاری بازی های المپیک به شیوه سبز تاکید داشته است. "زمان المپیک زمستانی"  هیجان انگیز وارد نیمه دوم شده است، اما مفهوم سبز و کم کربن در این شهر میزبان دو  المپیک ادامه خواهد داشت.

یانگ جین‌هوای، معاون رییس و سخنگوی مطبوعاتی  دفتر امور آب پکن اظهار کرد: در زمینه حفاظت از منابع آب، ارتفاع آب‌های زیرزمینی  در مناطق دشتی این شهر در سال 2021 به 5.64 متر افزایش یافته و 2.89 میلیارد متر  مکعب آب زیرزمینی در ذخایر آب پکن فزونی گرفته است.

در عین حال، ساخت و ساز زیست  محیطی سبز پکن نیز به نتایج خوشحال کننده و چشمگیر دست یافته است. نسبت پوشش جنگلی  کل این شهر به 44.6 درصد و نسبت پوشش سبز این شهر به 49 درصد و سرانه فضای سبز پارک  16.6 متر مربع رسیده است.

  • 2022/02/15 20:29:13
  • GMT+08:00
  • /