هویج های تازه برداشت شده از مزرعه‌ای در شهر چوان جوئو
2022/02/15 16:47:13

تصویری پر از ویتامین! هویج های تازه برداشت شده از مزرعه‌ای در شهر چوان جوئو واقع در استان فوجیان در جنوب شرقی چین منتظر عرضه شدن در بازار محلی و حضور پر شور مردم برای خرید هستند.


  • 2022/02/15 16:47:13
  • GMT+08:00
  • /