افزایش 11.6 درصدی استفاده واقعی چین از سرمایه‌های خارجی در ژانویه 2022
2022/02/15 16:03:57

 

بر اساس داده های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی چین، در ژانویه سال جاری، میزان استفاده واقعی چین از سرمایه خارجی به 102.28 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل 11.6 درصد افزایش داشته است.

در بخش صنایع، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنایع خدماتی 82.3 میلیارد یوان بود و نسبت به سال قبل 12.2 درصد افزایش داشت. استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت فناوری پیشرفته 26.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که از این میزان، صنایع تولیدی با استفاده از فناوری پیشرفته 32 درصد و صنایع ارائه خدمات فناوری پیشرفته 24.6 درصد افزایش یافت.

از نظر منبع، سرمایه گذاری کشورهای مسیر «کمربند و جاده» و آسه آن به ترتیب 28.4 درصد و 29.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

از منظر توزیع منطقه‌ای، استفاده از سرمایه خارجی در شرق، مرکز و غرب چین به ترتیب 8.7، 46.2 و 42.2 درصد نسبت به ژانویه  سال 2021 افزایش یافت.

  • 2022/02/15 16:03:57
  • GMT+08:00
  • /