ورود نهمین و دهمین گروه کمک های نظامی آمریکا به اوکراین
2022/02/10 10:53:36

الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین روز چهارشنبه 9 فوریه در شبکه اجتماعی اعلام کرد که نهمین و دهمین گروه کمک های نظامی آمریکا به ترتیب در بعد ازظهر و عصر همین روز به اوکراین رسیده است. نهمین دسته از کمک های نظامی شامل مهمات با وزن بیش از 80 تن است.

آمریکا سال گذشته به اوکراین کمک های نظامی و امنیتی به ارزش بیش از 650 میلیون دلار ارایه کرد. از سال 2014، میزان کمک های نظامی آمریکا به اوکراین از 2.7 میلیارد دلار فراتر رفته است.

  • 2022/02/10 10:53:36
  • GMT+08:00
  • /