130 تن آرد گندم کمکی صلیب سرخ چین به هلال احمر افغانستان ارسال شد
2022/02/09 16:07:47

  

130 تن آرد گندم کمکی صلیب سرخ چین 6 فوریه/17 بهمن از ارومچی شین جیانگ چین به هلال احمر افغانستان منتقل شد. پیش بینی می شود پس از حدود 7 تا 10 روز این محموله به مقصد برسد.

با توجه به وضعیت خاص کنونی افغانستان، قطار باری بین المللی هنوز نمی تواند مستقیما به این کشور برسد. محموله این قطار باری پس از رسیدن به تاشکند ازبکستان، به کامیون ها منتقل می شود تا به محل دریافت در کابل حمل شود.

سال گذشته، افغانستان دستخوش تغییرات اساسی شد و 39 میلیون نفر از مردم افغانستان با بحران انسانی رو به رو شدند که صلیب سرخ چین به ویژه به این موضوع توجه داشت و فعالانه عملیات کمکی بشر دوستانه را آغاز کرد.

تا کنون، صلیب سرخ چین لوازم ضروری زندگی و پزشکی به ارزش 10 میلیون یوان به هلال احمر افغانستان اهدا کرده است. این بار آرد گندم کمکی به افغانستان نیز از سوی صندوق صلیب سرخ چین اهدا شده است تا به مردم افغانستان که در بحبوبه بحران غذایی قرار دارند، کمک کند.

صلیب سرخ چین به وضعیت و تقاضای افغانستان توجه می کند و تا حد امکان کمک های انسان دوستانه برای این کشور ارایه می کند که با اقدامات واقعی، ایده ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک را به اجرا برساند.

 

 

  • 2022/02/09 16:07:47
  • GMT+08:00
  • /