انتخابات ریاست جمهوری عراق به موقع برگزار نشد
2022/02/08 10:22:38

دومین نشست دوره جدید پارلمان عراق 7 فوریه/ 18 بهمن به  دلیل تحریم چند جناح سیاسی موفق به برگزاری نشد. انتخابات ریاست جمهوری عراق که  قرار بود طی نشست برگزار شود نیز لغو  شد.

یک منبع خبری پارلمان اعلام  کرد: تعداد نمایندگان که همین  روز حضور داشتند به حد نصاب نرسید و انتخابات ریاست جمهوری مجبور به لغو شد. در  مورد زمان به تعویق افتادن انتخابات نیز هنوز صحبتی نشده  است.

دادگاه عالی فدرال عراق حکم داده است، تنها در صورتی که بیش  از دو سوم از نمایندگان، 220 نماینده حضور داشته باشند، انتخابات ریاست جمهوری  برگزار می شود.

  • 2022/02/08 10:22:38
  • GMT+08:00
  • /