پوتین: آمریکا به دنبال مهار روسیه است
2022/02/02 09:01:41

رئیس جمهور روسیه با اشاره به تنش ایجاد شده با کشورهای غربی گفت آمریکا و ناتو نگرانی‌های روسیه را نادیده گرفته در حالی که تنها بر حق آزادانه کشورها برای انتخاب نحوه اطمینان از امنیت خود تاکید دارند.


وی گفت که روسیه از نزدیک در حال تحلیل پاسخ‌های آمریکا و ناتو به پیشنهادهایش است. پوتین که این سخنان را در جریان کنفرانس خبری مشترک با «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان مطرح می‌کرد، بار دیگر بر خواسته روسیه مبنی بر عدم توسعه ناتو به سمت شرق تاکید کرد.

پوتین گفت: «روسیه به دقت درحال تحلیل پاسخ‌های مکتوب ناتو و آمریکا بوده اما پیشتر نیز آشکار بود که نگرانی‌های اساسی روسیه نادیده گرفته شده است».

رئیس جمهور روسیه گفت: «ناتو به حق کشورها در انتخاب آزادانه اشاره می‌کند اما شما نمی‌توانید امنیت کسی را به بهای امنیت دیگران تقویت کنید».

پوتین ادامه داد: «ما شاهد توجه کافی به سه خواسته کلیدی‌مان نبوده‌ایم که شامل جلوگیری از توسعه ناتو، خودداری از استقرار سامانه‌های تسلیحاتی تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه و همچنین بازگشت زیرساخت‌های نظامی (شرق) اتحادیه اروپا به شرایط سال ۱۹۹۷ است».

وی تاکید کرد که سامانه‌های پرتاب موشک در رومانی و لهستان، امنیت روسیه را تهدید می‌کند. پوتین گفت: «واشنگتن به دنبال مهار روسیه بوده و از اوکراین به عنوان ابزاری برای این هدف استفاده می‌کند».

رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: «واشنگتن به دنبال کشاندن روسیه به جنگ با هدف اعمال تحریم علیه آن است».

  • 2022/02/02 09:01:41
  • GMT+08:00
  • /