به به! چه جالب و دلنشین!!! آفرین
2022/01/31 21:43:25

به به! این پسر ایرانی عزیز و دوست داشتنی به طور مفصل و خیلی قشنگ از طریق این کتاب و تصاویر فرهنگ و آداب و رسوم عید بهار چین را معرفی می کند، چه جالب و دلنشین!!! آفرین

  • 2022/01/31 21:43:25
  • GMT+08:00
  • /