اجرای رقص کوه سبز در جشنواره عید بهار
2022/01/31 22:08:32

رقص «کوه سبز» که براساس نقشه «کوه و رودخانه میهن» سلسله سونگ چین ساخته شده، فرهنگ سنتی برجسته چین را معرفی می کند. امروزه سبک سنتی بسیار مورد پسند جوانان چینی است. به گفته معاون کارگردان جشنواره عید بهار، ساخت و اجرای این رقص در جشنواره انتقال فرهنگ سنتی چین و جذب تعداد بیشتری از جوانان است. 

بیننده این رقص زیبا باشید! 

  • 2022/01/31 22:08:32
  • GMT+08:00
  • /