سفرهای قطار باری چین-اروپا از عدد 50 هزار عبور کرد
2022/01/29 15:28:22

شرکت راه آهن دولتی چین اعلام کرد شمار کلی سفرهای قطارهای باری چین-اروپا روز شنبه 29 ژانویه (9 بهمن) با رهسپار شدن یک قطار باری از شهر «چنگ دو» (جنوب غرب چین) از 50 هزار سفر تجاوز کرد.

بر اساس اعلام این شرکت، حجم کالاهای منتقل شده با سرویس‌های باری از 8 میلیارد دلار در سال 2016 به 74.9 میلیارد دلار به سال 2021 رسید که افزایشی 9 برابری را نشان می‌دهد.

اوایل روز یکشنبه 3 ژانویه (13 دی) اولین قطار باری «چانگ چون-مانژولی-اروپا» در سال 2022 راهی شهر «نورنبرگ» در آلمان شده بود.

  • 2022/01/29 15:28:22
  • GMT+08:00
  • /