واکنش چین به اقدام آمریکا به خاطر لغو مجوز فعالیت شرکت یونیکام چین در آمریکا
2022/01/28 21:38:19

جائو لی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه 28 ژانویه در واکنش به لغو مجوز فعالیت شرکت یونیکام چین در ایالات متحده توسط دولت ایالات متحده گفت که این یک نقض جدی قوانین تجارت بین المللی است. چین قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت های چینی محافظت خواهد کرد.

به گزارش رسیده، دولت ایالات متحده، شعبه قاره آمریکا یونیکام چین  را به دلایل "امنیت ملی" در لیست تخلفات قرار داده و مجوز تجاری این شرکت چین را در ایالات متحده باطل کرده است.

 جائو لی جیان در این مورد گفت:"ایالات متحده بدون ذکر شواهد، بار دیگر مجوز فعالیت شرکت های چینی در ایالات متحده را به دلایل امنیت ملی لغو کرده که مفهوم امنیت ملی را آشکارا تعمیم داده و از قدرت دولتی برای سرکوب غیرمنطقی شرکت های چینی سوء استفاده کرده است. این اقدام  نقض جدی قواعد تجارت جهانیست و به حقوق و منافع مشروع مصرف کنندگان در سراسر جهان، از جمله مصرف کنندگان ایالات متحده آسیب می رساند.

  • 2022/01/28 21:38:19
  • GMT+08:00
  • /