فضانوردان سفینه شن‌جوئو-13 چین چگونه در فضا استراحت می کنند؟
2022/01/28 15:03:14

سوال: فضانوردان سفینه شن‌جوئو-13 چین چگونه در فضا استراحت می کنند؟


پاسخ: یک دستگاه تحریک کننده مانند طب سوزنی به آنها کمک می‌کند!


فضانوردان پس از انجام یک روش درمانی طب سوزنی، احساس آرامش و انرژی خواهند داشت و به سر کار خود بازمی‌گردند!

  • 2022/01/28 15:03:14
  • GMT+08:00
  • /