گشایش رسمی دهکده‌‌های المپیک زمستانی
2022/01/28 15:25:56

روز پنجشنبه 27 ژانویه، سه دهکده المپیک زمستانی در پکن، ین چینگ و جانگ جیا کوئو به طور رسمی گشایش یافتند و اعضای کاروان ورزشی چین در شش رشته به عنوان نخستین گروه از ورزشکاران وارد این دهکده‌ها شدند.

تیم‌های ملی هاکی روی یخ مردان و زنان چین در دهکده المپیک پکن و ورزشکاران چهار تیم دیگر چین نیز در دهکده المپیک زمستانی جانگ جیا کوئو مستقر شدند.

  • 2022/01/28 15:25:56
  • GMT+08:00
  • /